Przeprowadzamy oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30  listopada 2009  r. dotyczące produktów kosmetycznych i opracowujemy niezbędną dokumentację dla produktu.

  • Tworzenie raportów oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
  • Weryfikacja poprawności oznakowania i treści etykiety
  • Specjalistyczne opinie dotyczące produktu lub składu
  • Wyliczanie indeksów naturalności zgodnie z ISO 16128
  • Tworzenie dossier surowców kosmetycznych
  • Tworzenie certyfikatów bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
  • Opracowywanie wstępnych analiz toksykologicznych receptur

Masz pytania lub chcesz zlecić usługę? Skontaktuj się z nami bezpośrednio