Badania produktów do dezynfekcji

Badania produktów do dezynfekcji

Badania produktów do dezynfekcji

Ocena skuteczności dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów. Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy.

Badanie wykonywane jest według normy PN-EN 17272:2020

Badania mikrobiologiczne (z wykorzystaniem szczepów bakterii i grzybów) skuteczności środków dezynfekcyjnych według obowiązujących norm PN-EN.

Badania wykonywane zgodnie z następującymi normami: PN-EN 13727 (Faza 2, etap 1), PN-EN 13624 (Faza 2, etap 2), PN-EN 13697 (Faza 2, etap 2)

pl_PLPolish