Safety Assessment

Safety Assessment

Safety Assessment

Przeprowadzamy oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych i opracowujemy niezbędną dokumentację dla produktu.

MPR Labs, Twój Ekspert do spraw Regulacji może zaoferować Ci pomoc od A do Z.

Aby sprostać powyższym wymaganiom proponujemy pięcioetapowy proces:

  1. Przegląd receptury i dokumentacji kosmetyku wraz ze wskazaniem ewentualnych braków i dobraniem odpowiednich badań
  2. Specjalistyczna Ocena Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego zakończona wydaniem raportu podpisanego przez wykwalifikowanego Safety Assessora
  3. Weryfikacja poprawności elementów etykietki oraz doradztwo w zakresie konkretnych oświadczeń dla produktu
  4. Przygotowanie PIF i zgłoszenie produkty do bazy CPNP
  5. Profesjonalne doradztwo w całym cyklu życia produktu na rynku
Wprowadzenie produktu kosmetycznego na rynek UE bez wysokiej jakości Raportu Oceny Bezpieczeństwa to poważna ofensywa, która zazwyczaj prowadzi do wycofania produktu z rynku, znacznych kar finansowych i poważnego uszczerbku na reputacji marki kosmetycznej. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (CPSR) stanowi podstawowy wymóg, aby Twój produkt kosmetyczny mógł wejść na rynek. Dzięki naszym specjalistom otrzymasz taki raport w mgnieniu oka. Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego składa się z następujących elementów:
Część A: Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych (skład, czystość, obliczenie narażenia)
Część B: Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (wnioski, ostrzeżenia, uzasadnienie, zatwierdzenie)
PRODUCT INFORMATION FILE
Każdy produkt kosmetyczny na rynku europejskim potrzebuje Pliku Informacji o Produkcie (PIF). Ta dokumentacja zawiera wszystkie informacje dotyczące produktu, od produkcji po etykietowanie. Osoba odpowiedzialna ma obowiązek przechowywać dokumentację produktu przez okres dziesięciu lat od daty wprowadzenia ostatniej partii produktu do obrotu. PIF produktu musi być łatwo dostępny w przypadku kontroli pod adresem osoby odpowiedzialnej za produkt.
Zgłoszenie to czynność polegająca na poinformowaniu właściwych organów, że zamierzasz sprzedawać produkt kosmetyczny na rynku europejskim. Zgłoszeniu podlegają wszystkie produkty kosmetyczne. Na rynku UE zgłoszenia dokonuje się w systemie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Celem powiadomienia jest poinformowanie właściwych organów, że zamierzasz sprzedawać produkt kosmetyczny na rynku europejskim, tak aby odpowiednie organy wiedziały, z kim należy się skontaktować, jeśli mają pytania dotyczące produktu kosmetycznego lub jeśli chcą dokonać jego kontroli.
pl_PLPolish