Rejestracja kosmetyków

Na terenie Unii Europejskiej zostało ujednolicone prawo określające wymogi rejestracji oraz zgłoszenia produktów kosmetycznych. Wszystkie kraje w Unii Europejskiej podlegają pod Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009. Określa ono wszystkie wymagania m.in. z zakresu dopuszczalnych składników, oznakowania produktu, badań czy wymaganej dokumentacji. Dzięki czemu cały proces rejestracji kosmetyku można podzielić na 6 poniżej opisanych etapów. To one definiują nam czy produkt można legalnie zarejestrować i udostępniać na terenie wspólnoty oraz czy produkt nie zagraża użytkownikom.

  1. Ocena czy zastosowane składniki, forma użycia oraz opakowanie są zgodne z wymaganiami europejskimi oraz wpisują się w definicję produktu kosmetycznego. Informacje te znajdują się we wspomnianym Rozporządzeniu nr 1223/2009;
  2. Zdefiniowanie wymaganego zakresu badań dla produktu. Dokonuje się tego na podstawie oceny deklaracji marketingowych produktu przez specjalistę oraz wymagań na podstawie formy produktu;
  3. Zbiór niezbędnej dokumentacji i przygotowanie produktu do zgłoszenia. Listę niezbędnych dokumentów przedstawia najczęściej Safety Assessor, który będzie tworzyć Raport Oceny Bezpieczeństwa;
  4. Utworzenie Raportu Oceny Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (CPSR). Jest to dokument, w którym specjalista o potwierdzonych kwalifikacjach i wiedzy (Safety Assessor) dokonuje oceny zgodności produktu z obowiązującym prawem i definiuje bezpieczeństwo produktu;
  5. Notyfikacja produktu kosmetycznego w Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP). Zgłoszenia dokonuje osoba posiada niezbędną wiedzę oraz dostęp do konta firmy w portalu;
  6. W Polsce jednostką nadzorującą prawidłowość wprowadzenia kosmetyku do obrotu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. To ona może wezwać przedsiębiorstwo do weryfikacji zgodności dokumentacji i badań.

Proces wprowadzania nowego kosmetyku na rynek bywa skomplikowany i warto w tym obszarze wspierać się wiedzą i doświadczeniem osób zajmujących się tym zawodowo. Prawo lokalne każdego kraju może indywidualnie wpływać na niektóre obszary regulacji produktów kosmetycznych.

pl_PLPolish