Innowacje w kosmetykach

Innowacje w kosmetykach – czy da się coś nowego jeszcze wymyśleć?

Mówiąc o innowacjach warto rozpocząć od zdefiniowania tego określenia. W potocznym rozumieniu jest tak często określany nowy produkt. Wedle jednak definicji jednego z największych światowych ekonomistów, Josepha A. Schumpetera jest to dużo szersze pojęcie. Opracował on w połowie XX wieku model gdzie omawiana innowacja stanowi pewne podstawowe zjawisko, które odpowiada za rozwój gospodarczy. Tłumaczył on je jako połączenie kapitału oraz środków produkcji, obejmujące swoim zasięgiem pięć następujących kategorii:

  1. introdukcja nowego produktu (wprowadzenie nowego towaru, usługi itp., z którym klienci nie mieli jeszcze styczności),
  2. introdukcja nowego sposobu wykonywania produktu (wdrożenie nowego sposobu produkcji niewypróbowanego w danej gałęzi przemysłu),
  3. otwarcie nowego rynku (na którym rzeczona gałąź krajowego przemysłu wcześniej nie występowała — bez względu, czy rynek istniał uprzednio, czy nie),
  4. pozyskanie dotąd nieznanego źródła surowców lub półfabrykatów (bez względu na to, czy dane źródło już istniało, czy zostało nowoodkryte),
  5. tworzenie nowych struktur rynkowych w przemyśle (na przykład wdrożenie nowego sposobu organizacji danego przemysłu).

Pomimo tego, że ekonomista ten, żył w dobie największych przemian przemysłowych, do których odnosił omawiane zasady, uważam, że model jego jest uniwersalny i przekłada się on również na współczesną branże kosmetyczną.


Introdukcja nowego produktu

Jest to ścieżka wprowadzania innowacji, która jest nam najbardziej znana oraz odnoszę wrażenie, że w obecnych czasach najtrudniejsza. W dobie dużej dywersyfikacji producentów w Polsce oraz wysokiej konkurencyjności rynku bardzo ciężko jest wprowadzić towar, który znacząco będzie się wyróżniać, a co najważniejsze sprzedawał się. To co jednak może być kluczem do sukcesu to trendy rynkowe. Obecnie zyskały wysoką popularność proste, naturalne receptury. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie innowacji to nie tylko nowy produkt, ale również ulepszenie (lub w omawianym przypadku uproszczenie) obecnego.

Introdukcja nowego sposobu wykonywania produktu

Jeżeli nie mamy pomysłu na nowy produkt, innowacją może być jego nowa forma produkcji, wytwarzania czy nawet dostarczania do klienta! Jako idealny przykład w tej przestrzeni może posłużyć uruchomienie dozowników w wielu sieciach w Polsce przez firmę Yopę. Ten producent kosmetyków zastosował automaty umożliwiające uzupełnienie danego produktu, używając naszego obecnego już pustego opakowania. Technologia ta pozwala ograniczyć zużycie plastiku, wpisuje się w trendy eco, dba o środowisko oraz myślę, że w finalnym rozrachunku pozwala ograniczyć koszty produkcji.

Otwarcie nowego rynku

Mając dobre, sprawdzone produkty nie zawsze należy na siłę je zmieniać, a wręcz odwrotnie –oprzeć marketing i przekaz do klienta podkreślając jakość i klasyczne rozwiązania. Poszukując innowacji w takiej sytuacji dobrą okazją może być zbadanie nowych rynków zbytu. W ostatnim czasie zaczęły zyskiwać na uznaniu rynki arabskie, bardzo ciepło przyjmujące produkty z Europy. To na co warto zwrócić uwagę, że każda kultura charakteryzuje się swoimi wymaganiami kulturowymi oraz restrykcjami prawnymi. W przypadku rynków gdzie dominuje Islam, zwróciłbym uwagę, aby przeprowadzić badania czystości halal swoich produktów. Określają ono jakie substancje nie mogą się pojawić w produkcie, np. zawartość DNA zwierzęcego czy alkohol. Nową szybko rozwijającą się odnogą rynku kosmetycznego są również obecnie kosmetyki konopne. Popularyzacja CBD oraz zmiany legislacyjne dają coraz większe możliwości wprowadzenia nowych produktów lub powiększenia obecnych o nowe składniki. Podkreślam jednak, wdrażając produkt na nowy rynek warto jednak uprzednio zwrócić uwagę na obowiązujące regularne prawne.

Pozyskanie dotąd nieznanego źródła surowców lub półfabrykatów

W dobie światowej globalizacji warto wykorzystać dostępne możliwości i myśląc o wprowadzeniu innowacji poszukać surowców w innych częściach świata. Dzięki temu można opracować nowy produkt lub ulepszyć obecny dzięki nowym właściwościom. Innowację w tym obszarze również możemy wprowadzić dzięki znalezieniu substytutów dla obecnie stosowanych składników. Nie raz się okazało, że import zamiennika o takich samych właściwościach umożliwia obniżenie kosztów lub nawet zwiększenie jakości samego produktu. Inspiracji najlepiej szukać wśród konkurencji. Rynek kosmetyczny obecnie jest wyjątkowo rozwinięty na cały świecie. Dzięki temu jest możliwość obserwacji jakie trendy lub surowce są wykorzystywane na innych kontynentach.

Tworzenie nowych struktur rynkowych w przemyśle

Obecny rynek kosmetyczny w Polsce jest bardzo rozdrobiony pomiędzy dużą ilość przedsiębiorstw. Wedle danych opracowanych przez Bank Pekao w naszym kraju pod koniec 2021 roku było zarejestrowanych 600 przedsiębiorstw z zakresu produkcji kosmetyków, co dało nam 3 miejsce w Europie. Sytuacja ta jest bardzo korzystna z pozycji konsumenta, jednak dla firm stanowi to wysoki poziom konkurencji, który wymaga wysokich nakładów na marketing oraz promocję, aby dotrzeć do odbiorcy. Dobrym rozwiązaniem może być zmiana struktury firmy poprzez połączenie się w konsorcja lub udział w ramach większych grup kapitałowych. Formą innowacji może być łączenie sił, aby mniejszym nakładem czerpać większe korzyści.

Czy da się opracować innowacje w kosmetykach? Mam nadzieję, że mój artykuł odpowiedział na to jednoznacznie. To co chciałbym podkreślić, to że pomimo tego, że domyślnie ukierunkujemy się na jeden z przedstawionych powyżej punktów musimy brać pod uwagę, że są one silnie ze sobą powiązane. Tworząc nowy produkt często poszukujemy nowych rynków lub nowych form jego produkcji i dystrybucji. Myśląc o nowym rynku szukamy współprac lub podpisujemy umowy na wyłączną sprzedaż. Innowacja to zjawisko, na które składa się na bardzo wiele czynników, jednak jest ona wymagana, aby mówić o rozwoju naszej firmy jak i całej branży.

pl_PLPolish