Czym jest i co zawiera dokument PIF?

Czym jest i co zawiera dokument PIF?

Dokument PIF (Product Information File) jest podstawowym i ważnym dokumentem, zawierającym wszystkie informacje o bezpieczeństwie i metodach wytwarzania produktu kosmetycznego.
Art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych wymaga, aby każdy kosmetyk na rynku posiadał aktualny dokument PIF, zawierający wyszczególnione informacje.

Opis produktu kosmetycznego

Opis produktu umożliwia identyfikację kosmetyku i przypisanie go do danej dokumentacji.

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Raport bezpieczeństwa produktu (art. 10 rozp. (WE) nr 1223/2009) sporządza się po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa kosmetyku. Składa się on z dwóch części: A – dotyczącej podstawowych informacji o składzie, właściwościach, bezpieczeństwie i zagrożeniach związanych z używaniem produktu oraz B – zawierającej wnioski z oceny bezpieczeństwa kosmetyk.

Informacje o metodach produkcji

W dokumencie PIF musi znaleźć się opis metod produkcji kosmetyku oraz oświadczenie o zgodności z Dobrą Praktyką Produkcji (GMP – Good Manufacturing Practices). Według art. 8 rozp. (WE) nr 1223/2009 proces produkcyjny jest zgodny z GMP, jeżeli „jest zgodny z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

Dowód deklarowanego działania

Osoba odpowiedzialna (art. 4 rozp. (WE) nr 1223/2009) może umieścić w dokumencie PIF dowód deklarowanego przez producenta działania produktu kosmetycznego.

Dane dotyczące testów na zwierzętach

Dokument PIF musi zawierać oświadczenie o nie testowaniu na zwierzętach. Produkt nie jest testowany na zwierzętach, jeśli producent, jego przedstawiciele i dostawcy nie przeprowadzali żadnych testów produktu kosmetycznego ani jego surowców na zwierzętach.

Dane zawarte w dokumencie PIF muszą być utrzymywane uaktualniane w razie potrzeby przez osobę odpowiedzialną oraz przechowywane przez okres 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniej partii danego produktu kosmetycznego.

pl_PLPolish