Cosmetic application

Zgłoszenie kosmetyku

Cosmetic application

Notification is the act of informing the competent authorities that you intend to sell a cosmetic product on the European market. All cosmetic products are subject to notification. On the EU market, the notification is made in the CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) system.

Celem powiadomienia jest poinformowanie właściwych organów, że zamierzasz sprzedawać produkt kosmetyczny na rynku europejskim, tak aby odpowiednie organy wiedziały, z kim należy się skontaktować, jeśli mają pytania dotyczące produktu kosmetycznego lub jeśli chcą dokonać jego kontroli.

en_GBEnglish