Ułożenie składu INCI - jak się układa skład produktu?

Ułożenie składu INCI – jak się układa skład produktu?

Każdy kosmetyk wprowadzony do obrotu musi posiadać skład INCI , czyli wykaz składników ułożony zgodnie z zasadami, opisanymi w art. 19 Rozporządzenia nr (WE) 1223/2009. Zgodnie z rozporządzeniem skład produktu musi znajdować się na opakowaniu zewnętrznym produktu. Jeżeli jest to niemożliwe umieszcza się go na ulotce, taśmie, etykiecie lub karcie produktu, a na opakowaniu powinno znaleźć się odniesienie do wykazu składników oznaczone odpowiednim symbolem „ręki na książce”, ustalonym w rozporządzeniu.

Składniki wymienia się malejąco: od tych, których w momencie dodawania jest najwięcej, do tych, których jest najmniej. Zawartość procentową surowców wylicza się na podstawie ich masy. Składniki o stężeniu poniżej 1% można wymienić w dowolnej kolejności, po składnikach o wyższym stężeniu. Podobnie barwniki wymienia się w dowolnej kolejności na końcu składu. Jeśli produkt występuje w różnych odcieniach można zastosować oznaczenie „może zawierać” lub „+/-” i następnie wymienić barwniki, które mogą (ale nie muszą) występować w kosmetyku. Wyjątkiem są produkty do koloryzacji włosów. W ich składzie barwniki muszą być wymienione zgodnie z ich zawartością w kosmetyku. 
Ze względów bezpieczeństwa, jeśli produkt zawiera nanomateriały, producent musi poinformować o tym klienta dodając informację „(nano)” po nazwie składnika.

Tworząc skład INCI produktu kosmetycznego należy używać nazw składników zgodnych z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników Kosmetycznych (INCI – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Nazwy barwników można podawać według zasad CI (Colour Index). Kompozycje zapachowe i aromatyczne oraz składowe tych kompozycji określa się terminem „parfum” lub „aroma”. Inaczej może być jeśli dana kompozycja określona jest jako alergen, ponieważ każdy alergen, którego zawartość przekracza 0,01% dla produktów spłukiwanych i 0,001% dla nie spłukiwanych musi zostać wymieniony w składzie.

Rozporządzenie wymaga, aby lista składników poprzedzona była wyrazem „ingredients”.

Za składniki kosmetyku nie są uważane zanieczyszczenia surowców kosmetycznych oraz materiały wykorzystywane w procesie tworzenia kosmetyku, ale usunięte z niego przed wprowadzeniem do sprzedaży. Nie wpisuje się ich zatem do wykazu składników.

 

Rozszyfrowanie Składu INCI: Klucz do Zrozumienia Kosmetyków

Zrozumienie składu INCI jest kluczowe dla każdego, kto chce dokładnie wiedzieć, co nakłada na swoją skórę. To nie tylko pozwala na unikanie składników, które mogą wywoływać reakcje alergiczne, ale także pomaga w wyborze produktów, które najlepiej spełniają Twoje indywidualne potrzeby pielęgnacyjne. Pamiętaj, że każdy składnik ma swoje miejsce i cel w produkcie, a jego pozycja na liście INCI może Ci wiele powiedzieć o jego roli. Czy to jest główny składnik aktywny, czy pomocniczy? Czy jest obecny w dużych ilościach, czy tylko śladowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz, analizując skład INCI. Dlatego warto poświęcić czas na naukę czytania i rozumienia tych list składników – to inwestycja, która przyniesie Ci korzyści na wiele lat.

en_GBEnglish