Zajmujemy się rejestracją kosmetyków w CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Obowiązek ten wynika bezpośrednio z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30  listopada 2009  r. Zgodnie z nim, zgłoszenia należy dokonać przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu na rynek. Rejestracja ma na celu utworzenie bazy danych na temat produktu, dla organów uprawnionych do kontroli oraz dla ośrodków toksykologicznych.

  • Rejestracja osoby odpowiedzialnej w systemie CPNP
  • Rejestracja dystrybutora w systemie CPNP
  • Notyfikacja produktu w systemie CPNP

Masz pytania lub chcesz zlecić usługę? Skontaktuj się z nami bezpośrednio